Over ons

Over ons

Wij, Hermen en Leanne Spans runnen vanaf najaar 2014 Weidevol. Ons biologisch melkveebedrijf staat in het prachtige natuurgebied Wieden – Weerribben, langs de dijk tussen Zwartsluis en Vollenhove, nabij Zwolle.
Naast ons biologisch melkveebedrijf bestaat Weidevol uit prachtige vergaderruimtes, bij ons beleeft u een heerlijke dag op het platteland. Verder hebben wij samenwerking met meerdere bedrijven voor team buildingactiviteiten zoals bv, schapen drijven, boogschieten en nog vele andere leuke activiteiten, vraag naar de mogelijkheden.

Met Weidevol willen wij bewijzen dat landbouw en natuurbeheer goed samen kunnen en elkaar zelfs versterken. Daarvoor werken we nauw samen met Natuurmonumenten. Wij vinden dierwelzijn erg belangrijk, zo grazen onze koeien, zodra het kan en er genoeg (kruidenrijk)gras is lekker buiten. In onze bedrijfsvoering houden wij veel rekening met de weidevogels, we beheren zelf een aantal plas dras percelen, zodat het een fijne leefomgeving is voor de grutto, kieviet en vele andere soorten.

Wij produceren bijna energie neutraal, door middel van zonnepanelen op ons dak, ook verwarmen we onze zalen met restwarmte dat vrijkomt bij het koelen van de melk. Verder beschikken wij over een luchtwasser, die filtert bijna 90 procent van de ammoniak uit de lucht, zodat onze uitstoot zeer gering is.

Melkstal Weidevol

De boerderij

Melkveedrijf Spans bestaat al meerdere generaties. Sinds 2012 zijn wij overgestapt op een biologische bedrijfsvoering. Wij vinden het welzijn van onze dieren heel belangrijk, en houden rekening met natuur in onze omgeving. Beide locaties (op enkele kilometers afstand van elkaar) bieden plaats aan ruim tweehonderd koeien met bijbehorend jongvee.

Onze missie

Met Weidevol willen wij bewijzen dat landbouw en natuurbeheer samengaan en elkaar zelfs versterken. Daarvoor werken we nauw samen met Natuurmonumenten, de beheerder van De Wieden. Onze dieren grazen op kruidenrijk grasland. Bij onze werkzaamheden houden wij nadrukkelijk rekening met de weidevogels.

Onze natuurdoelstellingen halen we door innovatieve en duurzame technieken toe te passen. Zo beschikken wij over een luchtwasser. Die filtert op ingenieuze wijze bijna 90 procent van de ammoniak uit de lucht, zodat onze uitstoot zeer gering is. Juist ammoniak is schadelijk voor de natuur. Verder werken wij klimaatneutraal. Wij verwarmen onze gebouwen bijvoorbeeld met restwarmte uit de melk.

Hermen en Leanne Spans van Weidevol

Weidevogels

Weidevogels zijn in Nederland echte cultuurvolgers. In het vroege voorjaar doen ze ons land aan vanuit hun warme overwinteringsgebieden in zuid-Europa en west-Afrika. Met hun voorjaarsroep kondigen ze de lente aan. Helaas gaat het in Nederland niet goed met de weidevogels. Er zijn nog maar weinig echt goede gebieden over, en ook daar zien we soortenrijkdom en aantallen zwaar onder druk staan. Wat moeten we bieden om het weidevogels meer naar de zin te maken? Hun natuurlijke broed- en leefgebied ziet er heel anders uit dan onze groene weiden. Het zijn bijvoorbeeld de hoogvlaktes in Scandinavie, de steppen in Siberie enuiterwaarden in Wit-Rusland. Die natuurlijke graslanden zijn een goede referentie.

Allereerst moet er voldoende plas-dras zijn. Weidevogels zijn sociale dieren, ze zoeken elkaar op bij het foerageren. Dat doen ze het liefst met hun poten in het water. Het grasland moet gevarieerd zijn, met een afwisseling van grassoorten en kruiden. De kruiden trekken insecten aan, dat is voer voor de jongen. De volwassen dieren prikken met hun lange snavel wormen uit de bodem; de bodem mag dus niet uitgedroogd en hard zijn. De jongen moeten zich kunnen verschuilen, daarvoor moeten er open en dichte plekken in het grasland zijn. En het gras moet pas gemaaid worden als de vogels ergens in juni/juli zijn uitgevlogen. Dat betekent dat het gras traag moet groeien, en dat hangt samen met een hoger dan gebruikelijk waterpeil.

Het landschap moet open zijn en niet uitnodigend voor roofdieren als bruine kiekendief, buizerd, ooievaar en vos. Als alle omstandigheden op orde zijn, dan redden de weidevogels het tegen incidentele predatie. Als een van de voorwaarden niet klopt zakt het bestand als een kaartenhuis in elkaar. Weidevol en Natuurmonumenten spannen zich samen in om de Barsbeker binnen polder optimaal in te richten. De tekst en foto is van Bea Claessens beheerder van natuurmonumenten wieden weerribben