Weidevogels

Wat weidevogels nodig hebben.
Weidevogels zijn in Nederland echte cultuurvolgers. In het vroege voorjaar doen ze ons land aan vanuit hun warme overwinteringsgebieden in zuid-Europa en west-Afrika. Met hun voorjaarsroep kondigen ze de lente aan. Helaas gaat het in Nederland  niet goed met de weidevogels. Er zijn nog maar weinig echt goede gebieden over, en ook daar zien we soortenrijkdom en aantallen zwaar onder druk staan. Wat moeten we bieden om het weidevogels meer naar de zin te maken? Hun natuurlijke broed- en leefgebied ziet er heel anders uit dan onze groene weiden. Het zijn bijvoorbeeld de hoogvlaktes in Scandinavie, de steppen in Siberie enuiterwaarden in Wit-Rusland.  Die natuurlijke graslanden zijn een goede referentie. Allereerst moet er voldoende plas-dras zijn. Weidevogels zijn sociale dieren, ze zoeken elkaar op bij het foerageren. Dat doen ze het liefst met hun poten in het water. Het grasland moet gevarieerd zijn, met een afwisseling van grassoorten en kruiden. De kruiden trekken insecten aan, dat is voer voor de jongen. De volwassen dieren prikken met hun lange snavel wormen uit de bodem; de bodem mag dus  niet uitgedroogd en hard zijn. De jongen moeten zich kunnen verschuilen, daarvoor moeten er open en dichte plekken in het grasland zijn. En het gras moet pas gemaaid worden als de vogels ergens in juni/juli zijn uitgevlogen. Dat betekent dat het gras  traag moet groeien, en dat hangt samen met een hoger dan gebruikelijk waterpeil. Het landschap moet open zijn en niet uitnodigend voor roofdieren als bruine kiekendief, buizerd, ooievaar en vos. Als alle omstandigheden op orde zijn, dan redden de weidevogels het tegen incidentele predatie. Als een van de voorwaarden niet klopt zakt het bestand als een kaartenhuis in elkaar. Weidevol en Natuurmonumenten spannen zich samen in om de Barsbeker binnen polder optimaal in te richten. De tekst en foto is van Bea Claessens beheerder van natuurmonumenten wieden weerribben


 

Weidevol
Hermen en Leanne Spans
Oppen Swolle 23
8064 PZ Zwartsluis

tel: 06-2948 9793
[email protected]