Missie

Met Weidevol willen wij bewijzen dat landbouw en natuurbeheer samengaan en elkaar zelfs versterken. Daarvoor werken we nauw samen met Natuurmonumenten, de beheerder van De Wieden. Onze dieren grazen op kruidenrijk grasland. Bij onze werkzaamheden houden wij nadrukkelijk rekening met de weidevogels.

Onze natuurdoelstellingen halen we door innovatieve en duurzame technieken toe te passen. Zo beschikken wij over een luchtwasser. Die filtert op ingenieuze wijze bijna 90 procent van de ammoniak uit de lucht, zodat onze uitstoot zeer gering is. Juist ammoniak is schadelijk voor de natuur. Verder werken wij klimaatneutraal. Wij verwarmen onze gebouwen bijvoorbeeld met restwarmte uit de melk.


 

Weidevol
Hermen en Leanne Spans
Oppen Swolle 23
8064 PZ Zwartsluis

tel: 06-2948 9793
[email protected]